Kako bezbedno koristiti steroide

AFTER TRAINING: posle treninga
Intenzivna fizička aktivnost zahteva dobre metaboličke aktivnsoti organizma. U toku vežbanja smanjuju se energetske zalihe organizma i smanjuje se količina kiseonika u cirkulaciji, pojačava se količina mlečne kiseline i katabolizam mišićnih vlakana. Nakon prestanka fizičke aktivnosti metabolizam odmah počinje da radi na nadoknadi energije i na jačanju mišićnih ćelija. Ovaj program je namenjen pojačavanju funkcije ćelija koje učestvuju u regeneraciji organizma nakon fizičke aktivnosti. Brzina i efikasnost oporavka su u direktnoj vezi sa fizičkim sposobnostima, a ovaj program može poboljšati naše sportske mogućnosti i nivo fizičke aktivnosti.

Kako bezbedno koristiti steroide

kako bezbedno koristiti steroide

Media:

kako bezbedno koristiti steroidekako bezbedno koristiti steroidekako bezbedno koristiti steroidekako bezbedno koristiti steroidekako bezbedno koristiti steroide

http://buy-steroids.org